Go back

Musa Shabani

bord-1

Musa Shabani

Lični podaci

Ime I prezime: Musa Shabani
Adresa: Ul. „Mbretëresha Teutë” – Uroševac Br, 09
Telefon: + 377 (0) 44 164 638
E-mail: musa.shabani@kosovo-mining.org
Državljanstvo: Republika Kosova
Rođendan I mesto: 10 avgust 1966 selo, Gacke – Uroševac

Obrazovanje, Fakultet
Datum (od-do): septembar 1986- Decembar 1991
Universitet: Universitet u Prištini
Fakultet: Fakultet za Rudarstvo I Metalurgiju, 10 semestara, Mitrovic
Odelenje za: Geologiju
Dobijeni naslov: Diplomirani inženjer za geologiju

Doktorska obrazovanja
Datum (od-do): 2010-2015
Universitet: Politehnički Universitet u Tirani
Fakultet: Fakultet za Geologiju I Rudnike

Škola doktorature: Geonauka Prirodnih Bogatstva I Životne Sredine
Dobijeni naslov: Doktor nauke

Profesionalno iskustvo

2000/2009 Zaposlen u Opštini Uroševac
2009-2012 TREPČA – vodeči geolog, u istočnom sektoru polja, Artane, Hajvali Kišnica, Badovac
2012-2014 TREPČA – Direktor Rudnika u Artani
Mars 2014- 2015 TREPČA – Šef Geoloških Usluga, Odelenje Rudnika sa Flotacijom Kišnica I Artana
Maj 2015-  Predsednik Odbora NKRM-le sa 5 godina mandata

BIBLIOGRAFIJA (2000-2014)

 • Shabani M, Frangu S, Prenk G, Gashi Z, 2005 – Izveštaj o proceni uticaja na životnu sredinu u upotrebi krečnjaka u izvoru “Kashani” Kačanik, Arhiva MSPP, Priština
 • Shabani M, Frangu S, Gashi Z, 2006 – Izveštaj o proceni uticaja na životnu sedinu u upotrebi krećnjaka u izvoru “Ymeri” Izhanc, Arhiva MSPP, Priština
 • Shabani M, Frangu S, Gashi Z, 2006 – Izveštaj o proceni uticaja na životnu sredinu u upotrebi kvarcnog peska u izvoru “Mirasalë” Uroševac, Arhiva MSPP, Priština
 • Shabani M, Frangu S, Gashi Z, 2007 – Izveštaj o proceni uticaja na životnu sredinu u upotrebi krečnjaka u izvoru “Shpati” Prizren, Arhiva MSPP, Priština
 • Shabani M, Frangu S, 2007 – Izveštaj o Istraživanju podzemnih voda sa elektrometrike metodama, elektromagnetna u regionu Kamenice, Arhiva TPU“Gjelbina” Godina
 • Shabani M, Fetahaj B, 2010 – Geološki elaborat pojednostavljen za izvor Pb-Zn u Artani. Arhiva Trepče
 • Shabani M, Frangu S, Suka Q, Muqa B, 2011 – Genetic zone Sharr Mountain (Kosovo), SGEM-Bulgaria, ISSN: 1314-2704, Vol.3, pp 367-374
 • Shabani M, Frangu S, Karriqi A, Suka Q, Halili H, Kuçaj S, 2012 – Airborne geophysical survey in the regjion of Artana – Kosovo. SGEM-Bulgaria, ISSN: 1314-2704, Vol. 2, pp 537-544
 • Shabani M, Frangu S, Muqa B, 2014 – AEM Survey in Artana Deposits – Kosovo. JIEAS, ISSN 1307-0428. Issue 2, Vol. 9, pp 339-343
 • Shabani M, Frangu S, Muqa B, 2014 – Airborne Magnetic (AM) surveys in Mareci. JIEAS; ISSN 1307-0428. Issue 3, Vol. 9, pp 384-388
 • Shabani M, Frangu S, Muqa B, 2014 – Airborne Radiometric Surveys in Krileva Region – Kosovo. JIEAS, ISSN 1307-0428. Issue 2, Vol. 9, pp 349-352
 • Shabani M, Muceku B, Frangu S, 2014 – Airborne Electromagnetic surveys over the Artana ore deposits in Kosovo. CBGA-Tirana, ISSN 2306-9600. Vol. 1, pp 448-452
 • Shabani M, Shala F, Frangu S, Suka Q, 2012 – Izvor Artane Republike Kosova, Konferencija prilikom 60 godišmjice UPT-Tirana
 • Shabani M, Shala F, Frangu S, Suka Q, 2011 – Izvor Artane Republika Kosovo. Naučna konferencija prilikom 60 godišnjice UPT- Tirana
 • Zeqiri K, Muqa B, Shabani M, 2013 – Tailing Menagement in Kosovo, Based in Sustainable Development and Environment Friendly Principles, Institut Alb-Nauka Sastanak 8 – Godišnji Međunarodni, Tirana
 • Frangu S, Halim H, Shabani M, 2008 – Elaborate of investigation Geology – Geomechanical and statement of cordination to founds for the road “AT KROI” – TOPLIQAN – THERANDË, Task – force – film Siti, Arhiva “Edona” Uroševac
 • Frangu S, Pruthi V, Alikaj P, Fetahaj F, Hyseni S, Durmishaj B, Fejza I, Shabani M, Hasani E, 2008, 2009 – Priprema Politike i Strategije za razvoj regionalnih geoloških istraživanja na Kosovu; Deo I, II, III, Arhiva MZHE, Priština
 • Frangu S, Shabani M, 2007 – Program geofizičkih istraživanja za mogučnost pronalaženja podzemnih voda u 10 sela opštine Drenasi, Arhiva TPU“Gjelbina” Vitina
  Jata I, Frangu S, Pruthi V, Shabani M, Çanga B, Halili H, Krasniqi R, Fetahaj B, 2007 – Izveštaj o Istraživanju podzemnih voda metodom elektrometrike u regionu Drenas, Arhiva TPU“Gjelbina” Vitina
 • Frangu S, Alikaj P, Shala F, Shabani M, 2011 – APPLICATION OF ELECTRICAL PROSPECTING METHODS IN SEARCH FOR POLYMETALLIC MINERALIZATION IN BINCE REGION, KOSOVO, SGEM-BULLGARI, ISSN 1314-2704, Vol. 1, 2011 pp 701-706
 • Frangu S, Pruthi V, Alikaj P, Fetahaj F, Hyseni S, Durmishaj B, Fejza I, Shabani M, Hasani E, 2008, 2009 – Priprema Politike i Strategije za razvoj regionalne geoloških istraživanja na Kosovu; Deo I, II, III, Arhiva MER, Priština
 • Frangu S, Pruthi V, Ramadani I, Shabani M, Krasniqi L, Dana H, Çela T, Kafexholli B, Nushi B,Gashi Z, Haliti A, 2012 – STUDIJA FIZIBILITETA UGLJENOG BAZENA DRENICE, Arhiva MER – Priština
 • Frangu S, Shabani M, 2014 – Revieë of Electrical Prospecting Data in Search for Polymetallic Mineralization in South Gllame Region, Kosovo, JIEAS, ISSN 1307-0428, Issue 2, Vol. 9, 2014 pp 293-298
 • Frangu S, Shabani M, Fetahaj B, 2014 – Geological, Chemical and Physical-Mechanical Features and Application of Gabro-Diabase in Strazhe, Kaçanik, JIEAS, Issue 2, Vol. 9, 2014 pp 333-338
 • Frangu S, Shabani M, Halili H, Suka Q, 2012 – RETREATMENT OF ELECTRICAL PROSPECTING DATA IN SEARCH FOR POLYMETALLIC MINERALIZATION IN GLLAMË REGION, KOSOVË SGEM-BULLGARI, ISSN 1314-2704, Vol. 1, pp 271-278
 • Frangu S, Shabani M, Karriqi A, 2014 – Aplication of Electrical Prospecting Methods in Search for Polymetallic Mineralization in Marec Region, Kosovo, JIEAS, ISSN 1307-0428, Issue 4, Vol. 8, 2013 pp 634-638
 • Frangu S, Shala F, Shabani M, Halili H, Suka Q, 2012 – LEŽIŠTA Pb-Zn U REGIONU KIŠNICA I PERSPEKTIVA, Konferencija prilikom 60 godišnjice UPT-Tirana
 • Frangu S, Shabani M, Muzaqi E, Fetahaj B, 2015 – Geološki eleborat za ležište “Përroi i Ngyrosur”, Artana, Fond dokumentacije Trepča
 • Suka Q, Shabani M, Muqa B, 2012 – Flysch Sediments Betëeen Suhareka and Bajica (Kosova), SGEM-BULLGARI, ISSN 1314-2704, Vol. 1, pp 89-97
 • Suka Q, Shabani M, Muqa B, Kelmendi Rr, Frangu S, 2012 – SEDIMENTARY COVER OF OPHILITES OF THE RAHOVEC (Kosovo), SGEM-BULLGARI, ISSN 1314-2704, Vol. 1, pp 293-303
 • Krasniqi R, Pruthi V, Frangu S, Halili H, Shabani M, 2008 – Evidencija slojeva nošenja vode metodom geofizike – elektrometrike (Region Drenasa). Treči Godišnji Međunarodni Susret Instituta Alb-Nauka, Tirana, 1-3 Septembar 2008, obim 2, pp 199-203. ISSN 2073-2244.