Zakonodavstvo

Pre 1999.god., Kosovski sektor mineralnih rezervi je bio regulisan u okviru Zakona o rudarstvu iz 1980. i Zakona o geološkim istraživanjima iz 1983.god., Jugoslovenke Socijalističke Autonomne Pokrajine Kosovo.Posle 1999.god. i NATO intervencije, u skladu sa rezolucijom 1244, biloje neophodno prilagoditi zakonodavstvo u okviru sektora mineralnih sirovina, sa novonastalom situacijom. Januara 21. 2005.god., UNMIK objavljuje dva pravilnika koji su se odnosili na ovu problematiku.

Pravilnik UNMIK-a 2005/2 sačinila je Nezavisna Komisija za Rudarstvo i Mineralne Sirovine (ICMM) na Kosovu. Ovo telo ima zadatak da reguliše sektor rudarstva da primenjuje i unapređuje Zakon o rudarstvu; razmatra i dodeljuje dozvole za istraživanja i eksploataciju; kontroliše transport i rukovanje komercijalnim eksplozivima; organizuje službu rudarske inspekcije; obustavlja nelegalne rudarske aktivnosti; i ubira naknade.

Pravilnik UNMIK-a 2005/3 – za rudnike i mineralne sirovinena Kosovu – propisuje Rudarski zakon za Kosovo, i obuhvata ceo spektar dozvola (licenci) kojima se upravlja u oblasti mineralnih sirovina za celu teritoriju. Pravilnik UNMIK-a 2005/3 obezbeđuje sigurnost zakupa za vlasnike dozvola (licenci). Vrste dozvola ( Licenci ):

DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE 
Građevinske sirovine: Važe dve godine i mogu biti produžene za još dve godine.Svaka licenca odnosi se na prostor maksimalne površine 250ha .Minimalni troškovi su €100/ha godišnje. Pri obnavljanju, minimum troškova radnog angažovanja povećavaju se do €1,000/ha godišnje. Ukoliko su procenjeni troškovi manji od minimalnih troškova radnog angažovanja tada nosilac licence mora doplatiti razliku ICMM-u kao dodatnu taksu za istraživanje.
Sve druge mineralne sirovine : Važnost dozvole dve godine, i može seprodužiti do tri puta na dve godine, a što je praćeno smanjenjem površine prostora na koji se licencaodnosi za 50%.

Maksimalna površina za jednu dozvolu – licencu je 100 km² . Minimalni troškovi su procenjeni na €100/ha godišnje.
Kada se vrši prvo obnavljanje (posle dve godine)minimalni troškovi rada povećavaju se na €1,000/ha godišnje. U slučaju drugog produženja-obnavljanja (posle četiri godine) minimalni troškovi rada povećavaju se na €5,000/ha godišnje, i treće i poslednje obnavljanje-produženje (posle šest godina ), podrazumeva povećanje minimalnih troškova rada na €10,000/ha godišnje.

Ukoliko su procenjeni troškovi manji od minimalnih troškova angažovanog rada, tada nosilac licence mora da doplati razliku ICMM-u kao dodatnu taksu za istraživanje

LICENCA ZADRŽANIH PRAVA
Construction minerals: Maksimum jedna godina od isteka licence za istraživanje.
Any other materials: Maksimum pet godina od isteka licence za istraživanje.

EKSPLOATACIONA LICENCA
Građevinske sirovine: Ovo podrazumeva postojanje iskustva i praćenje eksploatacije, sa maksimalnim početnim periodom od ne višeod 25 godina, samogućnošću produženja na period od još 25 godina.
Ostale sirovine : Any other minerals: Ovo podrazumeva postojanje iskustva i praćenje eksploatacije, izdaje se na ne više od 40 godina i ne može biti produžavana.

DOZVOLE ZA POSEBNE RADOVE
Period važnosti i razmatranje dozvola svakog posebnog rada mora biti ustanovljeno od strane ICMM- a.

ZANATSKE RUDARSKE LICENCE
Građevinski materijali: Važe dve godine i mogu biti produžene za naredne dve.Maksimalna eksploatacija je ograničena na 12,000m³ u svakoj kalendarskoj godini. Ove dozvole izdaju se jedino opštinama.
Ostale dozvole koje izdaje ICMM uključuju dozvole za drobljenje i mlevenje, dozvole za postrojenja za preradu (asfalt i beton), dozvole za transport, dozvole za uvoz eksploziva, miniranje i dozvole za skladištenje eksploziva.

Administrativne takse koje prate istraživanja i eksploataciju, predviđaju pokrivanje troškova koji se stvaraju ICMM-u u izvršavanju svojih obaveza u pogledu razmatranja licenci i zahteva za izdavanje dozvola.Državne naknade koje se prikupljaju u ICMM-u iznose €2.50/m³ za peskove i šljunkove, €1.00/m³ za minirane čvrste stene kao građevinskih materijala i €1.00/t za bilo koje nemetalične sirovine.