Vodič za investitore

Investiranje u postojeće rudnike

Glavni cilj donatorskih agencija i Institucija Republike Kosova je razvijanje Kosovskog privatnog ekonomskog sektora. Dogovorno, Institucija Kosova usvojili su čiav paket zakona da bi se osiguralo prijateljsko okruženje investitorima uključujući : pravilnici koji regulišu direktne inostrane investicije; repatrijaciju kapitala; promet nekretninama; registraciju preduzeća i vlasništva nad zemljom; i uspostavljanje 99-godišnjeg zakupa zemljišta koje je ranije bilo vlasništvu SOEs (društvena svojina-primprev.).

Kosovska Agencija za Privatizaciju (KAP) www.pak-ks.org ustanovljena је kао jedno nezavisno javno telo koje je dužno da obavlja svoje funkcije i odgovornosti potpuno samostalno, od Skupštine Kosova zakon broj 03/L-067 o KAP. KAP je uspostavljena kao naslednik Kosovske Poverenicke Agencije koja je regulisana prema UNMIK-ovoj Uredbi 2002/12 “O Uspostavljanju Kosovske poverenicke agencije”, sa izmenama i dopunama, i svom imovinom i obavezama koji ce kasnije postati imovina i odgovornost Agencije.