Klimatski uslovi

Klima na Kosovu je prevlađujuće kontinentalna, koja seodlikuje toplim letima hladnim zimama sa uticajima Mediteranske i Alpske klime (prosečne temperature kreću se u opsegu od +30 °C (letnje) do –10 °C (zimske)).Takođe, u zavisnosti od pojedinih razlika u nadmorskim visinama pojedinih oblasti, postoje i temperaturne i razlike u količini padavina.

Decembar i januar se izdvajaju kao najhladniji meseci, jul i avgust kao najtopliji meseci u godini.Maksimalna količina padavina jeu oktobru i decembru.U periodu između novembra i marta, mogu se očekivati snežne padavine na celom Kosovu, čak i u ravničarskim predelima. Najveće snežne padavine mogu se očekivati u planinskim delovima Kosova.

Dolina između Mitrovice i Kačanika pripadaju suvljim oblastima. Nasuprot tome ravnica Metohije između Pećii Prizrena je opisana kao vrlo plodonosna sa više padavina u periodu između novembra i marta.

Bazirano na klimatskim odlikama, Kosovose može podeliti na tri klimatske oblasti:

  • Klimatska oblast Kosovskog polja,
  • Klimatska oblast Metohije i
  • Klimatska oblast visokih planina i šuma

Klimatska oblast Kosovskog polja, koje obuhvata dolinu Ibra, je pod uticajem kontinentalnih vazdušnih masa. Iz ovog razloga, u ovoj oblasti, zime su znatno hladnije sa srednjom temperaturom iznad –10 °C, ali ponekad dostižu i do –26 °C. Leta su jako topla sa prosečnom temperaturom od 20 °C, ponekad i do 37 °C.Ova oblast se odlikuje suvom klimom ,sa ukupnom godišnom količinom padavina od otprilike 600mm.

Klimatska oblast Metohije, koja uključuje razvođe reke Belog Drima, kojeje pod snažnim uticajem toplih vazdušnih masa, koje dolaze sa Jadranskog mora. Srednje temperature tokom zimskog perioda kreću se od 0.5 °C do ponekad čak 22.8 °C. Uobičajene godišnje padavine u ovoj klimatskoj oblasti su oko700mm. Zime se odlikuju velikim snežnim padavinama.

Klima planinskih i šumskih oblasti se karakteriše tipičnom planinskom klimom, koja se ogleda u velikom količinom padavina (900 do 1,300 mm ), i kratkim i hladnim letima, i vrlo hladnimi snežnim zimama.

Konačno, može se zaključiti da se područje Kosova odlikuje velikim brojem sunčanih dana sa varirajućim uslovima vlažnosti vazduha i temperature.