Vendndodhja

 

Ndertesa e KPMM në Prishtinë, Kosovë – ana e përparme

Ndertesa e KPMM në Prishtinë, Kosovë – ana e pasme

Lokacioni i ri i KPMM