Lokacija

 

Kancelarija NKRM u Prištini, Kosovo – prednji deo

Kancelarija NKRM u Prištini, Kosovo – zadnji deo

Mapa nove lokacije NKRM-le